Sudski tumač - albanski

Sudski tumači za albanski jezik

Albanski jezik je službeni na teritoriji Kosova i Metohije, a trgovinske veze i razmena sa Albanijom kontinuirano, poslednjih decenija, rastu. Povećane potrebe, međutim, ne prati dovoljan broj osoba koje govore oba jezika. Nedostaju prevodioci, kao i sudski tumači za albanski jezik. Pečatom sudskog tumača, podsećamo, overen prevod podjednako je vredan kao original i može u potpunosti da ga zameni, u svim pravnim poslovima. Mi u agenciji Versus nudimo ovu uslugu i spremni smo da efikasno, u najkraćem roku, omogućimo da poslujete, putujete, ili rešavate sudske sporove bez zastoja. Agencija Versus nalazi se na Novom Beogradu, ali nam svoja dokumenta možete poslati kurirskom službom iz svih krajeva Srbije i regiona. Prevešćemo ih, i prevod overiti  pečatom sudskog tumača za albanski jezik, a original ćemo vam, na isti način, vratiti na vašu adresu.  

Prevod sa albanskog na srpski jezik

Nekoliko je razloga zbog kojih vam može biti potreban prevod sa albanskog na srpski jezik, a jedan od interesantnih je činjenica da je albanska dijaspora, uključujući manjine u drugim državama, više od dva puta brojnija od Albanaca koji žive na tlu matične države. U svim nama susednim zemljama, ali i širom sveta, možete sresti osobe koji albanski kao maternji koriste u komunikaciji. U agenciji Versus spremni smo da izađemo u susret svim vašim potrebama vezanim za usmene ili pisane prevode sa albanskog na srpski. Posebno naglašavamo da posedujemo izvanredne simultane prevodioce i najsavremeniju audio-vizuelnu i drugu tehničku opremu za praćenje i prevođenje konferencija, sastanaka, predavanja. Prevodimo, naravno, brzo i precizno, sve izvorne tekstove sa albanskog na srpski, poslovne i lične dokumente, obrasce, ugovore, uputstva, kataloge, kao i naučne, obrazovne, medijske, književne, privatne i druge materijale.   

Prevod sa srpskog na albanski jezik

Albanski jezik je jedinstven po tome što poseduje sopstvenu "granu" u "stablu" indo-evropskih jezika. Njegov nastanak nije do kraja istražen. Iako ima kroz istoriju pozajmljenih reči iz susednih jezika, albanski jezik nema sa njima direktne veze. Za osobe koje ga uče to je otežavajuća okolnost.  Napominjemo i nekoliko finesa koje treba imati u vidu. Albanski sadrži, na primer, karakteristične gramatičke forme koje izražavaju divljenje i poštovanje – najmanja greška može da pretvori pozitivno značenje u njegovu suprotnost. Među nekoliko dijalekata albanskog jezika dva su najveća – Gega i Toska, koji je zvanični, ali su i drugi dijalekti Albancima, istorijski i kulturno, veoma važni. Gramatika albanskog jezika je složena, a latinično pismo, pored ostalih osobenosti, koristi devet parova slova koji se tretiraju kao posebni slovni znakovi. Zbog svega navedenog, kao i drugih izazova vezanih za korišćenje albanskog, pozivamo vas da  obratite agenciji Versus. Naši stručnjaci sa dugogodišnjim iskustvom nude vam pouzdanu pomoć u svim poslovima usmenog i pisanog prevođenja sa srpskog na albanski jezik.