Sudski tumač - bugarski

Sudski tumači za bugarski jezik

Ako izuzmemo susede sa kojima smo delili državu, Jugoslaviju, bugarski jezik je, na Balkanu, najsličniji srpskom. Pa ipak, u zvaničnim poslovima, prevodioci i sudski tumači za bugarski jezik su neophodni. Preciznost, stručnost prevoda i jednakost prevedenog dokumenta sa originalom, garantuje vam pečat sudskog tumača, koji možete dobiti brzo i jednostavno ako nam se obratite. Agencija Versus, sa sedištem na Novom Beogradu, na raspolaganju je onima koji borave u srpskoj prestonici, ali i svima drugima. Ukoliko imate potrebu za prevodom i overom vaših ličnih, poslovnih, sudskih dokumenata, diploma, uverenja... pozovite nas. Originale možete poslati kurirskom poštom, a mi ćemo vam ih, zajedno sa prevodom verifikovanim pečatom sudskog tumača za bugarski jezik, na isti način vratiti na vašu adresu.    

Prevod sa bugarskog na srpski jezik

Sa bugarskim jezikom, srpskom jeziku je zajedničko pismo, ćirilica, ali su slova sličnija onima koje nalazimo u ruskom jeziku. Srodnost srpskog i bugarskog nije tako velika kako na prvi pogled izgleda. Za razumevanje, a posebno za kvalitetan prevod sa bugarskog na srpski, biće vam potreban stručnjak sa iskustvom. Za vas, u agenciji Versus, prevodimo povoljno i u najkraćem roku pisane dokumente, audio zapise, usmenu komunikaciju... Iz višegodišnje prakse zaključujemo da naši klijenti najčešće traže da sa bugarskog na srpski budu prevedeni ugovori, poslovne ponude, dokumentacija koja prati robu, potvrde, uputstva... kao i katalozi, brošure, cenovnici, internet prezentacije i drugi materijali vezani za turizam i putovanja. Sa zadovoljstvom možemo da vam ponudimo, takođe, simultani i konsekutivni prevod zvaničnih poseta, skupova, konferencija, za šta posedujemo kompletnu profesionalnu audiovizuelnu i komunikacionu opremu. 

Evo i jedne zanimljivosti iz neverbalne komunikacije koju vredi znati – klimanje glavom gore-dole znači "ne", a levo-desno – "da", suprotno uobičajenom u većini kultura.   

Prevod sa srpskog na bugarski jezik

Članovi uz imenice, prideve, pridevske zamenice i brojeve, devet glagolskih vremena, dijalekti i varijeteti, samo su neke od karakteristika koje će vas brzo uveriti da je za tačan i pouzdan prevod sa srpskog na bugarski potrebno izvanredno poznavanje bugarskog jezika. Ne zaboravite da od pravilne korespondencije i komunikacije zavisi vaš poslovni i svaki drugi uspeh sa inostranim partnerima. Ukoliko je potrebno da se predstavite u najboljem svetlu na bugarskom jeziku, obratite se agenciji Versus. Mi ćemo vam pomoći da, u skladu sa vrstom, namenom, rokovima... dobijete prevedeni materijal povoljno, na najbrži i najefikasniji način. Naši prevodioci poseduju kvalifikacije, znanje i iskustvo neophodno za sve vaše potrebe, od najopštijih i uobičajenih, do specifičnih, vezanih za određen segment tržišta, geografsku zonu, specijalne privatne ili poslovne okolnosti.