Sudski tumač - češki

Sudski tumači za češki jezik

Nedovoljno upućene u privredne tokove obično iznenadi činjenica da su češke kompanije u samom vrhu po vrednosti investicija u Srbiji. Odnosi između čeških i srpskih državnih i privatnih organizacija, ustanova i poslovnih subjekata su na veoma visokom nivou, što utiče na broj zahteva za zvanične overe dokumenata pečatom sudskog tumača za češki jezik. Podaci iz naše prakse pokazuju da nam se najčešće javljaju privrednici sa poslovnim dokumentima – potvrdama, sertifikatima, obrascima za robu, ugovorima, bankarskim i sudskim dokumentima... za koje se zahteva prevod i pečat sudskog tumača. Beležimo i porast broja učenika i studenata koji žele da nastave školovanje u Češkoj – za njih prevodimo i overavamo diplome, uverenja i lične dokumente. Ukoliko imate potrebu za uslugom sudskih tumača za češki jezik, potražite nas u našim prostorijama na Novom Beogradu, ili nam pošaljite originale kurirskom službom. Mi ćemo ih, profesionalno i brzo, prevesti, overiti i vratiti vam original i prevod na kućnu adresu.     

Prevod sa češkog na srpski jezik

Zbog jednog broja sličnih ili identičnih reči, govornicima kojima je maternji jezik srpski, češki izgleda lako razumljiv. Iluzija nestaje čim nastanu okolnosti za sporazumevanje, i tada se, obično hitno, traži prevodilac sa češkog na srpski jezik. Ukoliko otpočinjete saradnju sa firmom iz Češke, ili očekujete kontakte sa Česima drugim povodom, obratite nam se na vreme. Agencija Versus će angažovati iskusne stručnjake i montirati vrhunsku opremu za sve situacije usmenog, simultanog ili konsekutivnog prevođenja. Naši prevodioci sa višegodišnjim iskustvom spremni su da prevedu i sve pisane dokumente – poslovne, službene, lične, kao i druge tekstove sa češkog na srpski – brzo i po povoljnim cenama. Prevodimo i promotivne tekstove, kataloge, uputstva, titlove filmova i drugih video zapisa, naučne članke, udžbenike, književna dela.

Prevod sa srpskog na češki jezik

Češki pripada grupi zapadnoslovenskih jezika, ima složenu gramatiku i čak 42 slovna znaka alfabeta. Odlikuju ga karakterističan izgovor i naglasci, dominacija suglasnika, neobična upotreba velikih slova... pa su potrebni dobri poznavaoci ako treba pismeno ili usmeno prevoditi sa srpskog na češki jezik. Češki kao maternji govori oko 12 miliona stanovnika Češke Republike i susednih zemalja. Najsličniji mu je slovački jezik, a zatim poljski. Govorni češki jezik međutim, prisutan u nekoliko dijalekata, razlikuje se značajno od pisanog, zvaničnog, što prilikom prevođenja zahteva dodatnu pažnju. Ako imate potrebu za kvalitetnim i stručnim prevodom na češki, pozovite nas. Prevodilački tim agencije Versus vam je na raspolaganju. Visoko profesionalno i u skladu sa duhom jezika prevešćemo vašu korespondenciju, ponude i ugovore, promotivne materijale, medicinsku dokumentaciju, sadržaj veb prezentacija... i sve ostalo što može da pomogne vašem uspešnom povezivanju sa partnerima kojima je češki jezik maternji.