Sudski tumač - engleski

Sudski tumači za engleski jezik Novi Beograd

Sudski tumači za engleski jezik vrše proces prevođenja dokumenata i dokumentacije svih vrsta, za koje je potrebna overa pečatom ovlašćenog lica. Dokumenta koja prevodi sudski tumač su prevodi pravnih akata, izvodi iz matičnih knjiga, uverenja, državljanstva, lična dokumenta, sertifikati, punomoćja, sudska rešenja i presude, diplome, svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, te ostala dokumenta iz domena obrazovanja. Mi se nalazimo na Novom Beogradu, te ako ste u blizini i zatreba vam overen prevod, slobodno se javite.

Sudski tumač se još naziva i sudski prevodilac, jer je sudski tumač osoba ovlašćena od strane suda koja izdaje overeni prevod dokumenata i koja svojim potpisom i pečatom garantuje da je prevod veran originalu. On je jezički profesionalac čije usluge koristi sud za svoje potrebe, a mogu ih koristiti i pravna i fizička lica.

 

Prevod sa engleskog na srpski jezik

Versus prevodi nude usluge prevoda sa engleskog na srpski jezik najrazličitijih dokumenata (poslovnih i ličnih), zatim različitih vrsta sadržaja (tekstovi, web sajtovi, projektna dokumentacija, online prodaja proizvoda) i materijala iz domena reklama, naučnih i popularnih emisija, najglednijih serija i filmova. Takođe prevode medicinsku i tehničku dokumentaciju, različite sertifikate, pravna akta i prevod diplome sa engleskog jezika, kao i sva dokumenta vezana za obrazovanje. Pored navedenih oblasti, specijalizovani su i za mnoge druge, po zahtevu klijenata.

Prevod sa srpskog na engleski jezik

U oblasti prevoda sa srpskog na engleski jezik, vrši se prevođenje bilo kog ličnog ili poslovnog dokumenta, a takođe i tehnička ili medicinska dokumentacija kao i prevod diplome na engleski jezik. Za sve osobe koje se bave pisanjem različitih vrsta tekstova, vrši se prevod istih u okviru Versus prevoda, u kancelarijama na Novom Beogradu. Za potrebe reklama, marketinga, prodaje ili realizacije ideja prvoklasni prevod je prvi korak ka uspešnom biznisu. Za potrebe međunarodne poslovne saradnje prevode se i deklaracije proizvoda, sve vrste ugovora, licence, sertifikati, punomoćja, sudske presude i rešenja. Iz oblasti obrazovanja vrši se prevod svih diploma i prateće dokumentacije, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, uverenja o položenim ispitima i sva ostala obrazovna dokumentacija.

Kontakt strana, radno vreme i kako doći do nas - kliknite OVDE

Naše ponude, akcije i popusti na naše CENE – kliknite OVDE

Kalkulator cene prevoda, u par koraka odredite cenu prevoda – kliknite OVDE