Sudski tumač - estonski

Sudski tumači za estonski jezik

Ako zvanični dokumenti za vaše lične, pravne ili ekonomske poslove treba da budu overeni pečatom sudskog tumača za jezik retko prisutan na našim prostorima, obratite se nama. Agencija Versus, tako, obezbeđuje sudske tumače za estonski jezik, koji će vam veoma brzo omogućiti da rešite problem i imate kod sebe tražene obrasce, ugovore, sudska rešenja, lične dokumente... u zakonski obaveznoj formi. Estonija nije blizu i Srbija nema ambasadu u ovoj baltičkoj državi, članici Evropske unije. Ipak, više stotina kompanija iz obe zemlje ostvaruju uspešnu poslovnu saradnju, a prostora za proširenje razmene, posebno u IT sektoru, ima na pretek. Ukoliko već imate partnere iz Estonije, ili se pripremate za zvanične kontakte, agencija Versus je vaš pouzdan saradnik. Za usluge prevoda overenog pečatom sudskog tumača možete nas potražiti u našim prostorijama na Novom Beogradu, ili nam dokumente poslati kurirskom službom, i mi ćemo vam ih vratiti na isti način.

Prevod sa estonskog na srpski jezik

Estonski pripada grupi ugro-finskih jezika (u istoj porodici su mađarski i finski), tako da se od našeg i većeg broja evropskih jezika veoma razlikuje. Učenje estonskog, takođe, nije uobičajeno, pa je i prevodilaca sa estonskog na srpski malo. Estonski ima dve značajne varijante koje se upotrebljavaju u severnim i južnim oblastima zemlje, osam dijalekata i veoma komplikovan izgovor. Prevođenje pisanog teksta je složen zadatak, a usmeno prevođenje je pravi i veliki izazov. Iskusni profesionalci agencije Versus sa dugogodišnjim iskustvom u potpunosti su spremni za obe vrste posla. Naši prevodioci će prevesti za vas sve dokumente za poslovanje, stručne i naučne članke, uputstva, kataloge, poslovnu korespondenciju, ali i izlaganja govornika u pregovorima, na konferencijama, seminarima, savetovanjima, predavanjima... Agencija Versus poseduje svu potrebnu opremu za simultano i konsekutivno prevođenje, od mikrofona i slušalica, preko laptopova i video ekrana, do prevodilačkih kabina i štandova.

Prevod sa srpskog na estonski jezik

Estonija je treća zemlja u svetu po stopi pismenosti. Prema zvaničnim podacima pismeno je 99,8% stanovnika, a gotovo svi govore i bar jedan strani jezik, najčešće engleski ili ruski. I baš zbog toga, veoma se ceni ako se potrudite i obratite se Estoncima na estonskom. Estonski je stari jezik, sa prvim pisanim dokumantima sa početka 16. veka. Maternji je za tek nešto više od milion ljudi. Agencija Versus vam je na raspolaganju za prevod sa srpskog na estonski jezik, u svakom trenutku. Do sada smo najčešće imali zahteve za prevođenje poslovnih ponuda, dokumenata koji prate robu, ugovora, kataloga, elektronskih, marketing i drugih prezentacija, kao i stručnih i naučnih tekstova. Sa srpskog na estonski prevodimo i sve drugo, u skladu sa vašim privatnim i poslovnim potrebama, pismeno ili usmeno, uz najviši nivo odgovornosti i standarda struke.