Sudski tumač - finski

Sudski tumači za finski jezik

Ne događa se često da su građanima Srbije potrebni sudski tumači za finski jezik. Udaljenost dve zemlje jedan je od razloga malobrojnosti međusobnih veza, koje bi, po strukturi ponude i tražnje, trebalo da budu mnogo intenzivnije. Privredna i kulturna razmena, ipak, sa početkom pregovora Srbije o priključivanju Evropskoj uniji beleže rast, pa se može dogoditi da vam na dokumentima zatraže pečat sudskog tumača za finski. Rešenje odmah možete pronaći kod nas. Agencija za prevode Versus, locirana na Novom Beogradu, angažuje vrhunske stručnjake sa ovlašćenjem sudskog tumača za sve nordijske jezike, uključujući finski. Iz bilo kog kraja Srbije možete nam poslati dokumente kurirskom službom, a mi ćemo ih prevesti, overiti, i vratiti na isti način. Podsećamo – sa pečatom sudskog tumača svaki prevod dobija snagu originala, i može se koristiti u sklapanju ugovora i obavljanju drugih pravnih poslova pred zvaničnim organima. Čak i ako vam ga ne zahtevaju, on je vaša najbolja garancija da je prevod identičan originalu, što je kod složenih jezika, kakav je finski, veoma značajno.    

Prevod sa finskog na srpski jezik

Finski jezik je jedinstven, neformalan i direktan, sa komplikovanim pravilima, složenicama i veoma malo izvorno finskih reči u drugim jezicima (u šali se kaže da je jedina finska reč koju svi razumeju – sauna). Finski jezik nema isto poreklo kao jezici susednih zemalja, maternji za ukupno pet miliona ljudi, i govori ga samo jedan procenat stanovništva Evropske unije. Pronaći dobrog prevodioca sa finskog na srpski jezik nije lako. Mi predlažemo da ne lutate. Obratite nam se i sigurno ćete biti zadovoljni brzinom i kvalitetom usluge. Sa finskog prevodimo poslovnu prepisku, ugovore, potvrde, obrasce, uputstva, tehničku i medicinsku dokumentaciju, naučne tekstove, udžbenike, IT sadržaje, prospekte, kataloge i druge materijale u oblasti turizma, transporta, putovanja... Možete nam poveriti i poslove transkripcije audio zapisa sa finskog, koji su, zbog jezičkih varijacija, veoma teški za razumevanje.            

Spremni smo i za usmeno prevođenje, uz najviši stepen profesionalnosti i pouzdanosti, a naša oprema za simultano prevođenje obezbediće da govornici koji koriste finski, na svim vrstama konferencija i skupova, budu na najbolji način interpretirani.                 

Prevod sa srpskog na finski jezik

Veoma složena gramatika čini finski jednim od najtežih jezika. Ako se tome dodaju bogatstvo savremenih varijacija u svakodnevnom govoru, sedam dijalekata i, u okviru njih, subdijalekti, jasno je da je potrebno izuzetno veliko znanje za prevođenje sa srpskog na finski jezik. U agenciji Versus izlazimo u susret i tom izazovu. Naši prevodioci sa dugogodišnjim iskustvom učiniće da svi vaši tekstovi budu na finskom jeziku u najvišem kvalitetu, primereno potrebama i okolnostima. Pored materijala neophodnih za poslovanje, prevodimo sadržaje internet prezentacija, filmova i video materijala, stručne članke i radove, literarne sadržaje, ličnu korespondenciju... i sve drugo, po zahtevu klijenata.