Sudski tumač - francuski

Sudski tumači za francuski jezik, Novi Beograd

Sudski tumači agencije Versus, Novi Beograd, na raspolaganju su vam za prevode za koje se traži overa sudskog tumača. Najčešće su to dokumenti izdati od strane državnih organa, organizacija i ustanova, kao što su obrazovne ustanove, sudovi, jedinice lokalne samouprave, i drugi za koji je neophodna ova vrsta overe. Sudski tumač na prevedeni dokument stavlja pečat kojim garantuje da je prevod u potpunosti tačan, odnosno veran originalu. Tako preveden tekst ima isto pravno dejstvo kao original i može se koristiti u svim zvaničnim pravno obavezujućim situacijama.

Prevod sa francuskog na srpski jezik

Francuski jezik koristi, na svim kontinentima, više od 220 miliona ljudi. Agencija Versus na Novom Beogradu, je vaš pouzdan partner za razumevanje francuskog, komunikaciju, i usluge prevođenja. Nudimo vam prevode svih vrsta tekstova sa francuskog na srpski jezik, od ličnih dopisa, medicinske dokumentacije, uputstava, preko književnih i umetničkih tekstova, veb sajtova... do obrazaca, tehničke dokumentacije, komercijalnih sadržaja, važnih poslovnih ugovora. Prevodimo profesionalno, stručno i odgovorno i audio zapise, bilo da su samostalni, ili deo video materijala, kakvi su filmovi, na primer. Francuski jezik je, zbog sažimanja reči i brzog izgovora, specifičan, pa je dugogodišnje iskustvo koje imaju prevodilaci agencije Versus, neophodno za precizan i kvalitetan rezultat. Na raspolaganju smo vam i za prevođenje razgovora, kao i ostalih vrsta sadržaja, u skladu sa vašim potrebama.

Prevod sa srpskog na francuski jezik 

Poznato je da su Francuzi ponosni na svoj jezik i cene ukoliko im se na njemu obratite, posebno u svetu poslovnih komunikacija. Veoma je važno da francuski tekst bude tačan, u skladu sa najboljim praksama ophođenja, i u duhu jezika. Agencija Versus za vas prevodi sa srpskog na francuski jezik ličnu i biznis prepisku, stručne, naučne i zvanične tekstove, kao i sve druge materijale u kojima je lepo, poželjno, potrebno ili neophodno obezbediti visokokvalitetan sadržaj na francuskom. Diplome, potvrde i ostali dokumenti iz oblasti obrazovanja, medicinska i dokumentacija za putovanja, sudska rešenja, ugovori, uputstva, veb sajtovi, reklamni materijali, knjige i članci, autorski literarni radovi i filmovi... najčešći su sadržaji za koje smo dobijali zahtev da budu prevedeni na francuski jezik.