Sudski tumač - hebrejski

Sudski tumači za hebrejski jezik

Izrael je država sa kojom saradnja i razmena rastu izuzetno brzo. Brojni kontakti i otvorene mogućnosti za unapređenje odnosa postavili su u sam centar pažnje u agenciji Versus poslove sudskih tumača za hebrejski jezik. Sve češće dobijamo zahteve klijenata da prevedemo na hebrejski dokumente neophodne za biznis, studiranje i druge zvanične potrebe, i overimo ih pečatom sudskog tumača. Ako želite da vaši originali imaju identičnu vrednost u Izraelu i Srbiji, ili se to izričito traži od vas, pozovite nas što pre. Nema potrebe da poznajete propise i zakone. Naši stručnjaci, sudski tumači sa ovlašćenjem nadežnog ministrstva, obaviće posao brzo i lako, uz uvid u originale, koje ćete doneti u naše sedište na Novom Beogradu, ili poslati kurirskom službom. Mi ćemo vam ih vratiti na dogovoren način, sa visokokvalitetnim prevodom, overenim pečatom sudskog tumača za hebrejski jezik.           

Prevod sa hebrejskog na srpski jezik

Hebrejski jezik je neobičan, lep, i na našim prostorima još uvek nedovoljno zastupljen u školama jezika i na fakultetima. Govornici hebrejskog su retki, pa prevod sa hebrejskog na srpski, posebno usmeni, može da predstavlja problem. Ali ne i za nas. Dođite u agenciju Versus i u najkraćem roku ćemo prevesti sve poslovne i lične dokumente, ponude, kataloge, uputstva, stručne knjige i časopise, sadržaje elektronskih promocija, titlove filmova, književne radove... Ako vam je potreban konsekutivni ili simultani prevod tokom pregovora sa poslovnim partnerima, organizovanja konferencije, savetovanja, predavanja, pored prevodilaca obezbeđujemo dežurno tehničko lice i kompletnu profesionalnu komunikacionu opremu – slušalice i mikrofone, videobimove, laptopove, višekanalne kabine.

Prevod sa srpskog na hebrejski jezik

Sa ponosom ističemo da su prevodioci agencije Versus izuzetni poznavaoci jezika i kulture jevrejskog naroda. Prevod sa srpskog na hebrejski za nas je uvek novo zadovoljstvo i izazov. Šira javnost malo zna o zanimljivim osobenostima hebrejskog jezika. Hebrejski je jedinstven po tome što je vekovima bio "mrtav", slično kao latinski danas, a zatim je "oživeo" pre nešto više od sto godina. Drevnim hebrejskim, čiji prvi zapisi potiču iz 10. veka pre nove ere, danas govori, širom sveta, oko devet miliona ljudi. Način pisanja – zdesna nalevo, samo 22 slovna znaka među kojima nema samoglasnika, pet slova sa dva oblika, odsustvo glagola biti... samo su neke od karakteristika hebrejskog koje ga čine složenim. Izraelskom hebrejskom slični su jidiš i ladino – jezici Jevreja, sa primesama drugih jezika na teritorijama na kojima su živeli. Ukratko, istorija hebrejskog jezika i nacije koja ga govori daje nam za pravo da vam preporučimo da, kad god je to moguće, u komunikaciji sa Jevrejima koristite hebrejski. Mi ćemo vam pomoći da vaši poslovni predlozi, prezentacije proizvoda i usluga, turističke ponude i katalozi, autorski radovi, lični i biznis dokumenti ... budu na najpravilnijem i najprimerenijem hebrejskom... a onda će i reakcija sa druge strane biti primerena pažnji koju ste posvetili maternjim govornicima hebrejskog jezika.