Sudski tumač - persijski

Sudski tumači za persijski jezik

Persijski jezik je dobio ime po oblasti Persija, koja se prostirala, uglavnom, na teritoriji današnjeg Irana. Naziv regiji i jeziku dali su stranci, Iranci svoj zvanični jezik zovu farsi, a srodne grane persijskog su jezici koji se govore na teritoriji Avganistana i Tadžikistana. Usluge sudskog tumača za persijski jezik biće vam potrebne za sve zvanične transakcije u navedenom regionu, od školovanja do poslovanja, pa prikupite tražene dokumante i pozovite nas. Naši sudski tumači prevešće i overiti pečatom sve što zahtevate, u nakraćem roku. Kako bismo dodatno ubrzali proces, spremni smo da prihvatimo vaše dokumente poslate kurirskom službom, i vratimo vam ih, prevedene i overene, na isti način. Ukoliko ste u Beogradu, dođite u naše kancelarije na Novom Beogradu. Imajte u vidu da su ovlašćeni sudski tumači za persijski jezik retki i da ćete posao završiti na najbolji mogući način ako nam se, bez oklevanja, obratite.     

Prevod sa persijskog na srpski jezik

Dovoljan je samo jedan pogled na tekst ispisan na persijskom jeziku, pa da bude jasno koliko je specifičan posao prevoda sa persijskog na srpski, ali i većinu drugih jezika. Alfabet je modifikovani arapski, sa dodatkom četiri znaka za zvukove koji u u arapskom ne postoje. Literatura na persijskom jeziku svrstava se u bisere svetske književnosti, a prate je savremeni naučni, istorijski i obrazovni tekstovi, film i kulturna dostignuća. Ako, pored stručnih sadržaja, imate potrebu da sa persijskog prevedete lične ili poslovne dokumente, ugovore, uputstva, ponude, korespondenciju, sadržaje elektronskih, marketing i drugih prezentacija, obratite nam se. Sa persijskog na srpski prevodimo i usmeno, simultano i konsekutivno. Ukoliko imate konferenciju, seminar ili skup na kojem očekujete govornike persijskog, odnosno farsija, pozovite nas. Pomoći ćemo vam oko organizacije i pružiti kompletnu tehničku podršku postavljanjem mikrofona, slušalica, video bimova, prevodilačkih štandova, koje agencija Versus poseduje i nudi za ovakve prilike.     

Prevod sa srpskog na persijski jezik

Iako je jedan od najstarijih jezika na svetu koji je i danas u upotrebi, persijski se, zbog svojih osobenosti, retko uči van granica matičnog regiona. Samim tim i prevodioci sa srpskog na persijski su retki, posebno oni dobri. Činjenice da je persijski lakši od arapskog, da pripada grupi indo-evropskih jezika, da ima jednostavniju gramatiku od mnogih jezika koji se masovno uče... neće vam mnogo pomoći ako jezik ne poznajete. Ukoliko morate da ispunite tražene obaveze, ili želite da svoje poruke poslovne, promotivne i lične prirode uputite na persijskom, što vam preporučujemo, prevod mora da bude savršen. Pozovite nas. Prevodioci agencije Versus imaju dugogodišnje radno iskustvo pisanog i govornog persijskog, mnogo znanja iz svih oblasti u kojima se javljaju nedoumice, poznavanje kulturnih normi, pravila i običaja regiona, i odgovornost da vam isporuče, u svakom trenutku, izuzetnu uslugu prevoda.