Sudski tumač - poljski

Sudski tumači za poljski jezik

Iz našeg ugla, Poljska je jedna od zemalja sa nedovoljno iskorišćenim potencijalima za ekonomsku razmenu. Samim tim, mogućnosti su velike. Zasićenjem na ostalim tržištima, srpsko-poljska saradnja polako se i sigurno širi, a paralelno sa njom i potreba da sudski tumači za poljski jezik overe zvanične dokumente. Obično su to poslovni ugovori, dozvole, obrasci, ali sve češće i lični dokumenti za rad ili školovanje, diplome, uverenja, potvrde... Ukoliko imate potrebu da prevod bude stručan i kvalitetan, overen pečatom sudskog tumača, pozovite nas. Originale nam možete dostaviti brzom poštom ili lično, u naše prostorije na Novom Beogradu, i mi ćemo ih prevesti, overiti i na isti način vratiti. Ne zaboravite da samo sa overom ovlašćenog sudskog tumača prevod ima snagu originala u pravnim poslovima.

Prevod sa poljskog na srpski jezik

Da li ste čuli za pojam "lažni prijatelji" u lingvistici? To su reči koje su na dva jezika identične, ili gotovo identične, čak se veoma slično i izgovaraju, a imaju potpuno suprotno značenje. Kad se porede poljski i srpski jezik, ima ih neuobičajeno mnogo. Prevod sa poljskog na srpski neophodan je, zato, i u manje formalnim situacijama, kad vam se čini da je gotovo sve jasno. Još je komplikovanije ukoliko vam je potreban precizan prevod, pa smo tu da vam pomognemo, brzo i efikasno. Naši iskusni prevodioci prevode za vas poslovnu prepisku, ugovore, obrasce, dokumente koji prate robu, ponude i cenovnike, kataloge, uputstva, i svu sličnu dokumentaciju sa poljskog. Ako organizujete sastanak, konferenciju, predavanje ili drugi javni skup sa poljskim govornicima, spremni smo za simultano i konsekutivno prevođenje, uz upotrebu naše savremene opreme. Posedujmo sve što je potrebno – od kabina, pultova, mikrofona... do opreme za video prezentacije. Sa poljskog na srpski prevodimo i druge zapise koji su deo audio i video materijala, veb sajtova, kao i promotivne književne, naučne i umetničke tekstove.               

Prevod sa srpskog na poljski jezik

Poljski je, posle ruskog, najzastupljeniji slovenski jezik. Govori ga oko 55 miliona građana Poljske i susednih zemalja. Poljski pripada grupi starih zapadnoslovenskih jezika. Prvi zapisi datiraju iz davnog 13. veka, i Poljaci bi sigurno bili zadovoljni kad biste im se obratili na poljskom. Prevodioci agencije Versus spremni su da prevodi sa srpskog na poljski, koji su vam potrebni, imaju izuzetan kvalitet. Uveravamo vas da će usklađenost sa pravilima i običajima pisanog i usmenog izražavanja biti na najvišem nivou i preporučujemo da nam se obratite. Poljski poseduje sve karakteristike bogatog jezika u građenju reči i izraza, kao i neke sopstvene – neobično mnogo deminutiva, devet originalnih slovnih oznaka koje se često koriste, dvoslovne kombinacije... Poseban problem nastaje kod izgovora, koji može da namuči i dobre poznavaoce. Zbog složenosti jezika, posao prevođenja treba prepustiti stručnjacima sa iskustvom. Nudimo vam sve usluge usmenog i pisanog prevođenja, od ličnih sadržaja, preko poslovnih i obrazovnih, do visoko sofisticiranih, uz garanciju brzine i profesionalnosti.