Sudski tumač - portugalski

Sudski tumači za portugalski jezik

Portugalija ili Portugal? Odmah da kažemo, ispravna su oba naziva za lepu zemlju na zapadu Evrope – kako prvi, tradicionalni, tako i drugi, koji se podudara sa originalnim imenom. No, ovo nije jedina nedoumica. Ako vam zatreba prevod sa srpskog na portugalski, overen pečatom sudskog tumača, verovatno ćete se zapitati kako da ga obezbedite. Dođite kod nas. U Srbiji ima manji broj dobrih poznavalaca ovog jezika, a sudski tumači za portugalski agencije Versus uvek su vam na raspolaganju. Naše iskustvo govori da usluge overe sve češće traže mlade osobe, za potrebe školovanja, putovanja, naučne saradnje, pa pored klasičnih uvozno-izvoznih i drugih privrednih obrazaca, izjava, potvrda, poslednjih godina u nešto većem obimu sudski tumači verifikuju diplome, lične i putne isprave. Pozovite nas da se dogovorimo, pošaljite kurirskom službom originalne dokumente ili dođite u naše prostorije na Novom Beogradu. Sudski tumač će u najkraćem roku proveriti tačnost prevoda i staviti pečat, a ako želite da posao još više ubrzate i izbegnete ispravke eventualnih grešaka, poverite prevođenje agenciji Versus.      

Prevod sa portugalskog na srpski jezik

Portugalski je, po zastupljenosti, sedmi jezik na svetu, zahvaljujući nekadašnjim kolonijama, među kojima je najveći Brazil. Važno je, međutim, imati u vidu da jezik koji se govori u Portugalu i Brazilu, na primer, nije identičan, pa zahteva da prevodilac dobro poznaje razlike. Jezički stručnjaci agencije Versus su i ovde vaši saveznici – sa najvećim poverenjem možete nam prepustiti vaše privatne ili poslovne dokumente iz Mozambika, Angole, Brazila, Portugala... i mi ćemo ih maksimalno stručno i sa punom pažnjom prevesti sa portugalskog na srpski jezik. Identičan kvalitet usluge vam garantujemo i prilikom usmenog prevođenja, konsekutivnog i simultanog, što je posebno važno – pored gramatičkih pravila i različitog korišćenja izvesnih zamenica, najveće razlike između portugalskog koji se govori u Evropi, Južnoj Americi i Africi su u izgovoru.        

Prevod sa srpskog na portugalski jezik

Prevođenje sa srpskog na portugalski biće vam obično potrebno za poslovnu i privatnu komunikaciju sa partnerima iz Portugala, ali imajte u vidu da je portugalski gotovo neophodan za kontakte sa osobama iz Brazila. U Brazilu malo ljudi govori engleski, čak i u velikim gradovima i poslovnim centrima. Španski, veoma sličan portugalskom, takođe nije dovoljan, čak ni u turističke svrhe. Ako želite, dakle, korespondenciju, poslovnu saradnju ili privatne odnose bez problema, obratite nam se. U agenciji Versus prevešćemo za vas pisma, dokumente, molbe i zahteve, lične dokumente, brošure i reklamne materijale, video titlove... vaše naučne, stručne, književne i druge autorske radove... na portugalski. Naš prevodilački tim, takođe, spreman je da vas prati u svim vašim potrebama za usmenim prevođenjem, uz maksimalnu brigu i profesionalnost.