Sudski tumač - rumunski

Sudski tumači za rumunski jezik

Srbija ima najdužu granicu sa Rumunijom. Intenzivna ekonomska razmena i mešovito stanovništvo u širem pograničnom pojasu razlozi su trajne potrebe za prevodiocima i sudskim tumačima za rumunski jezik. Agencija Versus ih ima. Nalazimo se na Novom Beogradu, ali pružamo usluge širom Srbije, u regionu, i onlajn.

Rumunski jezik je jedan od šest službenih jezika na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine. Pravila prometa robe i usluga, kao i kretanja ljudi, međutim, potpuno su jasna – za zvaničan prevod dokumenata nije dovoljno poznavati jezik, i uslugu prevođenja obaviti profesionalno. Državni organi i institucije traže da sudski tumač overi prevod, i svojim pečatom garantuje da se on može koristiti umesto originala. Naše iskustvo pokazuje da se pečat sudskog tumača za rumunski jezik najčešče traži kod izvoznih dokumenata o robi, finansijskih dokumenata, potvrda, nalaza, uverenja... kao i na prevodima diploma i ličnih dokumenata kojima se pred jedinicama lokalne samouprave i pravosudnim organima završavaju privatni poslovi i regulišu obaveze. Za overu sudskog tumača dovoljno je da nam, ukoliko ne možete da dođete do nas, kurirskom službom pošaljete dokumente, i mi ćemo vam ih vratiti, sa pečatom na prevodu, u najkraćem roku. 

Prevod sa rumunskog na srpski jezik

Rumunski jezik se retko uči kao strani jezik na teritoriji Srbije. Verovatno znate da pripada grupi romanskih jezika, pored italijanskog, španskog, francuskog i portugalskog, što je veoma neobično, imajući u vidu teritorijalnu udaljenost. Uz moćne latinske korene, čije poreklo vodi od prvog veka nove ere, i rimske uprave tadašnjom Dakijom, rumunski je pretrpeo uticaje okolnih slovenskih jezika, ali i francuskog, nemačkog, grčkog, turskog. Rumunski ima četiri dijalekta u pograničnim oblastima, a jedna od osobenosti koju ćete odmah primetiti su dijakritici – "kvačice" različitih oblika, koje se nalaze uz pet slova rumunske azbuke. Izazovi rumunskog za nas nisu problem. U agenciji Versus, kvalitetno i pouzdano, prevešćemo sve poslovne i privatne tekstove, u skladu sa vašim potrebama. Obratite nam se ukoliko vam je potreban prevod biznis dokumenata, kataloga, veb prezentacija, korespondencije... kao i udžbenika, knjiga, uputstava, video i audio snimaka... Posedujemo kompletnu opremu za simultano prevođenje seminara, konferencija i drugih poslovnih skupova, a naši vrhunski prevodioci imaju bogato iskustvo u ovoj oblasti.                      

Prevod sa srpskog na rumunski jezik

Jedini romanski jezik istočne Evrope, kako se rumunski najčešće označava, značajno se razlikuje od drugih iz svoje grupe. Poznato je da Rumuni vole da čuju strance koji pokušavaju da ga nauče. Za brže savladavanje reči u neformalnoj konverzaciji znanje francuskog, španskog ili italijanskog vam može pomoći, ali ako imate zahtev da tekst bude, usmeno ili pismeno, preveden sa srpskog na rumunski, obratite se nama. U prilici smo da, u svakom trenutku, angažujemo izvanredne prevodioce sa višegodišnjim iskustvom, i izađemo u susret svim vašim poslovnim i privatnim potrebama.