Sudski tumač - ruski

Sudski tumači za ruski jezik Novi Beograd

Sudski tumači za ruski jezik vrše proces prevođenja dokumenata koji zahtevaju overu pečatom ovlašćenog lica. To su najčešće diplome, svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole. Takođe i stala dokumenta iz domena obrazovanja, zatim pravna akta, izvodi iz matičnih knjiga, uverenja, državljanstva, lična dokumenta, sertifikati, punomoćja i sudska rešenja i presude. Ukoliko imate potrebu za overenim prevodom sa ili na ruski jezik, a nalazite se na Novom Beogradu, Versus je tu za vas. Sudski tumač svojim potpisom i pečatom garantuje da je prevod veran originalu i u te svrhe je taj dokument dalje validan za korišćenje.

Prevod sa ruskog na srpski jezik

U okviru prevođenja sa ruskog na srpski jezik, Versus, Novi Beograd, nudi usluge prevoda poslovnih i ličnih dokumenata, tekstova različite tematike i problematike, specifičnih sadržaja iz domena ruskog jezika kao i tekstova za potrebe reklama (vizit karte, katalozi proizvoda itd). Često se prevodi projektna, medicinska, tehnička i tenderska dokumentacija, a takođe i pravna akta, sertifikati i obrazovna dokumenta. Nudi se i usluga prevođenja serija i filmova, kao i ostalih specifičnih sadržaja po potrebi svakog klijenta.

Prevod sa srpskog na ruski jezik

Kada je u pitanju prevođenje sadržaja sa srpskog na ruski jezik, sve navede usluge u obrnutom smeru se ovde mogu ponovo navesti kao predmet rada prevodilaca. Vrši se prevođenje bilo kog ličnog ili poslovnog dokumenta, a takođe i projektna ili medicinska dokumentacija. Za sve ruske ljubitelje srpske književnosti i pisane reči, ova vrsta prevoda još više približava dve kulture i zemlje. Versus se bavi i prevodima za potrebe reklamiranja i prodaje, a u poslovnom segmentu vrši prevode ugovora, licenci, sertifikata i sve ostale prateće dokumentacije, što je na Novom Beogradu uvek aktuelno. Uvek aktuelno je i prevođenje dokumenata iz oblasti obrazovanja.