Sudski tumač - slovački

Sudski tumači za slovački jezik

Slovačka se nalazi među onim zemljama sa kojima, istorijski, Srbija nije imala političkih problema, pa dokazano prijateljstvo, posebno u novije vreme, prati stalno rastuća ekonomska razmena. Potrebe za uslugama sudskih tumača za slovački jezik takođe su u porastu. U Srbiji, posebno u Vojvodini, živi veći broj Slovaka kojima je slovački maternji jezik. Oni u nekim situacijama mogu da pomognu, ali za pravne i ekonomske poslove prevod dokumenata mora da bude profesionalan i overen pečatom sudskog tumača. Agencija Versus, sa sedištem na Novom Beogradu, nudi vam da ovaj posao obavite brzo i jednostavno. Naši prevodioci imaju veliko iskustvo, a sudski tumači za slovački ovlašćenje da svojim pečatom overe prevod, i time potvrde da je jednak originalu. Ukoliko vam je potrebna usluga sudskog tumača, pozovite nas, iz bilo kog kraja Srbije. Obezbeđujemo da dokumenti koje pošaljete kurirskom službom budu vraćeni na vašu kućnu adresu na isti način, prevedeni i overeni.      

Prevod sa slovačkog na srpski jezik

Iako su češki i slovački jezik veoma slični, a kulturno i istorijsko nasleđe dva naroda blisko povezano, interesantno je da u Srbiji živi trideset puta više Slovaka nego Čeha. Slovački jezik je jedan od službenih jezika u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini, i u nekim gradovima i opštinama, među kojima je i Novi Sad. Prevod sa slovačkog na srpski jezik često je tražen. Agenciji Versus uglavnom se javljaju privrednici, za koje prevodimo pisma i ponude, uputstva za alate i mašine, turističke materijale, kataloge i cenovnike... kao i pojedinci i ustanove kojima su potrebni prevodi u oblasti kulture, umetnosti i nauke. Ako treba da ugostite slovačke kolege na sastancima, konferencijama i drugim skupovima, biće nam zadovoljstvo da za vas pripremimo i obavimo simultano prevođenje, uz korišćenje najsavremenijih tehnologija. Posedujemo modernu opremu za usmeno prevođenje, tako da je naša usluga, od montiranja i praćenja, do rada prevodilaca, kompletna.               

Prevod sa srpskog na slovački jezik

Slovački jezik je sličan drugim slovenskim, posebno zapadnoslovenskim jezicima kojima pripada, što doprinosi samo delimičnom uspehu u elementarnom razumevanju. Za sve ostale okolnosti, za sporazumevanje sa partnerima kojima je maternji jezik slovački, nophodan je prevodilac sa srpskog na slovački jezik. Posebno je to bitno kad treba prevesti lične i zvanične dokumente, studentske zahteve i molbe, prijave za zapošljavanje, poslovne ponude... Prevod sa srpskog na slovački važan je i za sajtove, promotivne materijale, kataloge i ostale marketing tekstove, upućene potencijalnim gostima iz Slovačke. Ukoliko želite da poštujete lokalne usmene, a samim tim i pisane varijante, imajte u vidu da slovački jezik ima tri grupe dijalekata – istočnoslovački, srednjeslovački i zapadnoslovački. Dobri prevodioci, kakvi su naši u agenciji Versus, pronaći će pravu meru između kombinovanja zvaničnog jezika i jezičkih posebnosti, što doprinosi dobrom utisku koji treba da ostavite na slovačke partnere.