Sudski tumač - španski

Ko su sudski tumači?

Sudski tumači su  osobe koje imaju ovlašćenje za prevod dokumanata kako za poslovna tako i za fizička lica. Na Novom Beogradu nalazi se agencija Versus  sa dugogodišnjim iskustvom u  prevođenju dokumentacije.  Mi nudimo usluge prevoda uz izuzetnu stručnost sa  velikom terminološkom bazom uz najnovije tehnologije i programe prevođenja.

Naši sudski tumači prevode tehničnu, medicinsku, ličnu, edukativnu dokumentaciju, kao i sve pravne akte,  uverenja, ugovore, finansijske izveštaje, sertifikate, diplome, reklame. Izvoznicima i uvoznicima takođe, prevodimo svu neophodnu dokumentaciju.

Svojim potpisom i pečatom sudski tumač garantuje da je prevod originalan.

Prevod sa španskog na srpski i sa srpskog na španski jezik

Španski jezik  je službeni jezik u 21 državi sveta, ali se u svakoj donekle i razlikuje. Ne govori se identično u Madridu, Buenos Airesu ili Meksiko Sitiju. Od velike je važnosti  razumevanje ovoga zbog prepoznavanja suptilne razlike u izgovoru  u različitim regionima. Naš tim je sastavljen od visoko kvalifikovanih prevodilaca i sudskih tumača, za koje to nije problem.

Neki od naših klijenata su i škole za strane jezike pružanje usluga njima govori o našoj stučnosti i znanju u prevodilačkim poslovima.
Ukoliko Vam je potreban prevod diploma, sedočanstava o završenoj osnovnoj i srednjoj školi, izvodi iz matičnih knjiga, druga zdravstvena ili poslovna dokumentacija naš tim je spreman da Vas sasluša i pruži Vam najbolji prevod Vaših dokumenata.  Kako su putovanja u Španiju sve češća a putna dokumentacija veoma važna to izistkuje potrebu za prevodom pozivnih pisama kompanija ili institucija,  pozivnih pisama iz kojih se vidi svrha posete i dužina trajnja, kao i  dokumenta  koji dokazuju trgovinsku ili neku drugu vezu, agencija Versus je uvek spremna na saradnju.

Naši turisti poslednjih godina sve češće borave u Španiji tokom letnjih meseci.  Španija je posle Francuske druga  najposećenija destinacija na svetu. Prelepe plaže Španije pozivaju turiste da svoje odmore provedu baš tamo, mnogi parovi odlučuju se na stanu na ludi kamen na vrelom pesku Španije. U tu svrhu, tu smo da prevedemo izvode iz matičnih knjiga rođenih , kao i venčanih, i prevod overimo pečatom.  Ukoliko je Vaš odlazak vezan za zaposlenje ili privremeni radni boravak vršimo usluge prevoda ličnih dokumenata, diploma, rešenja itd.  Ako je Vaše poslovanje marketing,  projekat,  uvoz/ izvoz  Verus je prvi i pravi izvor za Vaše poslovanje.
Farmaceuske kompanije, nevladine organizacije, konsultantske kuće,  preduzeća iz raznih grana privrede, IT kompanije, špediterske  kuće  dokaz su naše uspešnosti u poslovanju i potvrda rada.