Sudski tumač - ukrajinski

Sudski tumači za ukrajinski jezik

Overa prevedenih dokumenata pečatom sudskog tumača neophodna je u svim situacijama kada treba priložiti prevod za potrebe zvaničnih poslova. Sudski tumači za ukrajinski jezik angažuju se, obično, za dokumente koje traže državne ustanove, u privrednoj razmeni, sudskim poslovima, obrazovnim obavezama. Agencija Versus je spremna da vam, u svakom trenutku, obezbedi najkvalitetniji prevod i overu pečatom sudskog tumača za ukrajinski jezik za sve vaše potvrde, obrasce, izvode iz registara, bankarske dokumente, lične dokumente, diplome, sudska rešenja i drugo, u skladu sa vašim potrebama. Pošto će nam biti neophodan original na uvid, predlažemo da nas pozovete da se dogovorimo – možete nam ga doneti u naše prostorije na Novom Beogradu, ili koristiti usluge kurirske dostave, a mi ćemo vam dokument sa overenim prevodom vratiti na isti način.

Prevod sa ukrajinskog na srpski jezik

Ukrajinski jezik pripada grupi istočnoslovenskih jezika. Govori ga kao maternji oko 37 miliona ljudi, od kojih većina živi u Ukrajini. Pismo je ćirilično. Opšteprihvaćeno je mišljenje da ukrajinski, jezik u stalnom razvoju u novije doba, ima više zajedničkih osobina sa beloruskim nego sa ruskim jezikom. Za neke reči ukrajinskog sigurno vam neće biti potreban prevod sa ukrajinskog na srpski, ali za razumevanje pisanog ili govornog jezika, prevodilac je neophodan. Naši stručnjaci sa znanjem i iskustvom pomoći će vam da u najkraćem roku dobijete na srpski prevedene poslovne ponude, uputstva, specifikacije robe, ugovore, naučne radove, kataloge, knjige, časopise, filmove i druge audio zapise, zabavne sadržaje... Ako organizujete skup na kojem očekujete govornike ukrajinskog jezika, iskoristite naše usluge usmenog, konsekutivnog ili simultanog prevođenja. Agencija Versus poseduje svu neophodnu najsavremeniju opremu za ozvučavanje i prenos zvuka, od mikrofona i slušalica, do video bimova i prevodilačkih kabina.

Prevod sa srpskog na ukrajinski jezik

U Srbiji živi oko pet hiljada Ukrajinaca, uglavnom u Vojvodini. Veze Srba i Ukrajinaca su kroz istoriju bile višestruke, a zajedničko poreklo naroda i jezika, dominantno pravoslavna veroispovest Ukrajinaca, tradicionalno dobri odnosi... razlozi su da partnerima iz Ukrajine ukažete poštovanje, i obratite im se na ukrajinskom. Većina Ukrajinaca govori i razume ruski, što može pomoći u izvesnim situacijama, ali imajte u vidu da je potiskivanje ukrajinskog u korist ruskog predstavljalo pretnju po opstanak jezika u prošlim vremenima, u zajedničkim državama. Ukrajinci su veoma ponosni na svoj jezik. Ukrajinski je, i to je interesantno znati, zvanično proglašen za jedan od tri najlepša jezika na svetu davne 1934. godine, zajedno sa francuskim i persijskim. Biće nam zadovoljstvo da prevod sa srpskog na ukrajinski obavimo za vas. Naši prevodioci odlično poznaju sve finese pisanog i govornog ukrajinskog, jezika bogatog sinonimima i deminutivima. Poverite nam vašu poslovnu ili privatnu korespondenciju, ponude, ugovore, marketing tekstove, sadržaj veb prezentacija, stručne materijale... i bićete sigurno zadovoljni visokom profesionalnošću i kvalitetom usluga agencije Versus.