Lektura

Lektura je gramatičko, pravopisno i stilsko ispravljanje i uređivanje autorskog rukopisa, prilagođavanje teksta duhu jezika uz konsultovanje autora o boljim jezičkim rešenjima. Lektura je obično potrebna izdavačkim kućama, velikim korporacijama, akademskim radnicima, studentima, itd.
Cena lekture zavisi od oblasti i težine teksta, roka za lekturisanje jezika koji je u pitanju.
Stručni smo i na ovom polju!