Prevodi sa overom sudskog tumača

Prevod sa overom

Overeni prevod je prevod dokumenta koji je formalno verifikovan i može se koristiti kao zvaničan dokument. 

Usluga sudskog tumača podrazumeva prevođenje i overu prevedenog dokumenta pečatom stalnog sudskog

prevodioca. Svojim pečatom i potpisom garantuje sudski prevodilac da je prevod istovetan sa originalom.

Za overen prevod dokumenta potrebno je dostaviti original ili overenu kopiju originala.

Svi sudski tumači u Beogradu:

Svi naši sudski prevodioci se nalaze na stranici ministarstva pravde gde ih možete pronaći kroz spisak sudskih tumača. Registar sudskih tumača Vam može poslužiti kao baza, da pronađete najbližeg sudskog prevodioca od mesta stanovanja ili da se uverite u stručnost nekog od naših ovlašćenih prevodilaca koji rade prevode sa overom za Vas.                                      Sve to je radi Vaše sigurnosti, povećanja transparentnosti i poverenja u naše usluge.                                                                Naša Kancelarija u Beogradu garantuje pružanje kvalitetne i efikasne usluge prevoda kroz široku profesionalnu mrežu saradnika. Sudski tumači i prevodioci Vam stoje na raspolaganju za pružanje kvalitetne i povoljne usluge prevodjenja prilagodjene Vašim potrebama.                                                                                                                                              Ukoliko imate bilo kakvo pitanje sumnju, nedoumicu, ideju, ili Vas interesuje cena možete nas kontaktirati putem mejla, telefona ili direktno u našoj kancelariji: Novi Beograd, naselje Belvil. Sudski tumač će rado odgovoriti na svaki Vaš upit.

Sudski tumač najčešće radi:

  • Prevodi kompanijskih dokumenata - izvodi iz sudskog registra za privredne registre, finansijski i revizorski izveštaji, poslovni i kupoprodajni ugovori, osnivački akti, statuti, standardi, pravilnici, tenderska dokumentacija itd.
  • Prevodi ličnih dokumenata - izvodi iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, lične karte, putne isprave, vozačke dozvole, uverenja o bračnom stanju, uverenja o državljanstvu, stanja bankovnih računa, prepisi ocena, svedočanstva, diplome, akreditacije, sertifikati, boravišne/radne dozvole.
  • Prevod pravnih i sudskih dokumenata - presude, rešenja, odluke suda i drugih nadležnih organa, različita kompanijska dokumenta, osnivački akti, statuti, ugovori, zapisnici, tužbe, pravilnici, normativi
  • Prevodi tehničke dokumentacije - uputstva za upotrebu, servisne knjižice, instalacija, softver, studije opravdanosti, studije izvodljivosti, standardi, proračuni, atesti
  • Prevodi medicinske (lekarski nalazi) i farmaceutske dokumentacije i izveštaja.