Prevodi sa overom sudskog tumača

Svi sudski tumači na jednom mestu:

Svi naši sudski prevodioci se nalaze na stranici ministarstva pravde gde ih možete pronaći kroz elektronsku evidenciju stalnih sudskih prevodilaca i tumača.                                                                                                                                                Registar sudskih tumača Vam može poslužiti da pronađete najbližeg sudskog prevodioca po mestu stanovanja ili da se uverite u stručnost nekog od naših ovlašćenih prevodilaca.                                                                                                          Naša Kancelarija u Beogradu garantuje pružanje kvalitetne i efikasne usluge prevoda kroz široku profesionalnu mrežu saradnika.

Stojimo Vam na raspolaganju ukoliko imate bilo kakvo pitanje sumnju, nedoumicu, ideju, ili Vas interesuje cena. Možete nas kontaktirati putem mejla, telefona ili direktno u našoj kancelariji: Novi Beograd, naselje Belvil. Naši sudski tumači će rado odgovoriti na svaki Vaš upit.

Kontakt strana, radno vreme i kako doći do nas - kliknite OVDE

Naše ponude, akcije i popusti na naše CENE – kliknite OVDE

Kalkulator cene prevoda, u par koraka odredite cenu prevoda – kliknite OVDE

Prevod sa overom

Overeni prevod je prevod dokumenta koji je formalno verifikovan i može se koristiti kao zvaničan dokument. 

Usluga sudskog tumača podrazumeva prevođenje i overu prevedenog dokumenta pečatom stalnog sudskog

prevodioca. Svojim pečatom i potpisom garantuje sudski prevodilac da je prevod istovetan sa originalom.

Za overen prevod dokumenta potrebno je dostaviti original ili overenu kopiju originala.

Sudski tumač najčešće radi:

  • Prevodi kompanijskih dokumenata - izvodi iz sudskog registra za privredne registre, finansijski i revizorski izveštaji, poslovni i kupoprodajni ugovori, osnivački akti, statuti, standardi, pravilnici, tenderska dokumentacija itd.
  • Prevodi ličnih dokumenata - izvodi iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, lične karte, putne isprave, vozačke dozvole, uverenja o bračnom stanju, uverenja o državljanstvu, stanja bankovnih računa, prepisi ocena, svedočanstva, diplome, akreditacije, sertifikati, boravišne/radne dozvole.
  • Prevod pravnih i sudskih dokumenata - presude, rešenja, odluke suda i drugih nadležnih organa, različita kompanijska dokumenta, osnivački akti, statuti, ugovori, zapisnici, tužbe, pravilnici, normativi
  • Prevodi tehničke dokumentacije - uputstva za upotrebu, servisne knjižice, instalacija, softver, studije opravdanosti, studije izvodljivosti, standardi, proračuni, atesti
  • Prevodi medicinske (lekarski nalazi) i farmaceutske dokumentacije i izveštaja.