Sudski tumač - kineski

Sudski tumači za kineski jezik

Jačanjem poslovnih i drugih veza između Srbije i Kine, kineski jezik je sve prisutniji na našim prostorima. Velike privredne investicije kineskih kompanija u industrijske komplekse, kapitalni infrastrukturni projekti u okviru inicijative "Pojas i put", novi kineski kulturni centar na Novom Beogradu, uvođenje izučavanja kineskog jezika u srpske srednje škole... samo su deo procesa u kojem stručnjaci za prevođenje sa jednog jezika na drugi postaju neophodni. Najbolje prevodioce sa kineskog i na kineski jezik, sa višegodišnjim iskustvom, možete pronaći u agenciji Versus. Naglašavamo, posebno, da su vam na usluzi i sudski tumači za kineski jezik, koji će vam sigurno biti potrebni ako planirate zvanične kontakte, poslovne posete, otpočinjanje biznisa sa kineskim partnerima. Kina je poznata kao zemlja veoma stroge zakonske regulative i standarda u pojedinim oblastima, a pečat sudskog tumača garantuje sigurnost, legalnost i ozbiljnost svih vaših poduhvata. Obično će vam ga izričito zahtevati na prevodu ličnih i putnih dokumenata, diploma o završenoj školi, sudskih rešenja, medicinskih nalaza, ovlašćenja... a bilo bi dobro da ga imate i na ugovorima, izjavama, dokumentima koji prate robu... Ne zaboravite – sa overom sudskog tumača vaš prevedeni dokument ima istu snagu kao original i može se koristiti u svim pravnim poslovima.

Prevod sa kineskog na srpski jezik

Kineski jezik, u njegovom najzastupljenijem mandarinskom dijalektu, govori najviše ljudi na svetu. Dominacija je još ubedljivija kad se u obzir uzmu i brojni drugi dijalekti, koji se u govornom kineskom toliko razlikuju da se mogu smatrati posebnim jezicima. Pisani kineski jezik varira mnogo manje, ali je  zato tu više od 50 hiljada karaktera, od kojih je oko 20 hiljada u uobičajenoj upotrebi. Ako svemu dodate podatke da odrasli Kinez poznaje, prosečno, oko osam hiljada karaktera i da je, na primer, samo za čitanje novina potrebno znati dve do tri hiljade, jasno je koliko je prevođenje sa kineskog složen posao. Agencija Versus je, zato, tu da vam pomogne i obezbedi kvalitetan prevod, u duhu oba jezika. Naši iskusni prevodioci usavršavali su jezik u Kini i poznaju dobro stil i način izražavanja u specifičnoj kulturi ovog velikog naroda. Nudimo vam prevode kineskih pisanih i usmenih sadržaja, lične i poslovne prirode. Prevodimo sve vrste tekstova, audio i video zapisa, tehničku dokumentaciju i uputstva, uvozno-izvozne dokumente, prepisku... obezbeđujemo prevod na seminarima, konferencijama, poslovnim posetama.                               

Prevod sa srpskog na kineski jezik

Kineski jezik je je jedan od najtežih, pa se za komunikaciju sa kineskim poslovnim partnerima uglavnom koristi engleski. Mi u takvim situacijama predlažemo da bar deo sadržaja bude preveden na kineski. Dobri poznavaoci jezika, a takvi su stručnjaci u agenciji Versus, imaju mogućnost da u nijansama prenesu pravi smisao izvornog teksta, na veliko zadovoljstvo obe strane. Kad su u pitanju drugi materijali – književni ili lične prirode, kao i izvesni usmeni prevodi prilikom poseta, na primer, direktan prevod sa srpskog na kineski je nezamenljiv. Na raspolaganju smo vam za prevođenje svih vrsta dokumenata za koji imate zahtev da budu na kineskom. Ako zahtev ne postoji, a imate nedoumice, obratite nam se. Naše poznavanje kineskog jezika i kulture dovoljno je da vam preporučimo koji tekstovi, i u kojim situacijama, bi obavezno trebalo da budu prevedeni na kineski.