Sudski tumač - italijanski

Sudski tumači za italijanski jezik

U agenciji Versus na Novom Beogradu, spremni smo da vam obezbedimo usluge sudskog tumača za italijanski jezik u svakom trenutku. Sudski tumač, podsećamo, garantuje svojim pečatom autentičnost prevoda i vernost originalu. Ukoliko vam zatraže prevod sa overom sudskog tumača, za pravne, lične i druge zvanične dokumente, obratite nam se. Naše iskustvo pokazuje da se overa najčešće traži kod prevoda diploma, rešenja državnih organa, putnih i identifikacionih dokumenata, sudskih rešenja, finansijskih aranžmana, kupoprodajnih ugovora, tenderske dokumentacije, punomoćja, sertifikata...

Prevod sa italijanskog na srpski jezik

Italijanski jezik poznat je kao jezik ljubavi, poezije, strasti... Agencija Versus će vam pomoći da u prevodu tekstova i drugih materijala sa italijanskog na srpski jezik doživite osećanja slična onima koje poseduje original. Italijanski je i jezik komunikacije za brojne poslovne i zvanične prilike – na italijanskom u svet odlaze informacije o svetskim modnim trendovima, biznisu, obrazovanju, istoriji, kulturi. Obratite nam se za sve vrste prevoda sa italijanskog jezika. Agencija Versus će stručno, kvalitetno i u najkraćem roku prevesti vašu privatnu dokumentaciju, uputstva, tekstove iz kataloga i članke iz medija, audio materijale... Pomoći ćemo vam da napravite titlove za filmove i serije, da dobijete visokokvalitetan prevod knjiga i časopisa, naučnih radova, medicinske, sudske i tehničke dokumentacije, ugovora i poslovnih ponuda. Italijanski jezik ima dijalekte, među kojima se izdvaja šest najzastupljenijih. Fine razlike između njih dobro poznajemo i koristimo ih u svom radu.

Prevod sa srpskog na italijanski jezik

Agencija Versus nudi usluge prevođenja sa srpskog na italijanski u potpunosti u duhu savremenog jezika i najbolje poslovne prakse. Naši prevodioci sa dugogodišnjim iskustvom prate najnovije trendove u razvoju jezika koji, posebno u današnje vreme brzih komunikacija, ima svoju kontinuiranu evoluciju. Poverite nam prevod vaših ličnih dokumenata, diploma, obrazaca, sudskih rešenja, ugovora, poslovne prepiske... Na italijanski jezik prevodimo veb sajtove, sve vrste prezentacija i advertajzing materijala, književne tekstove, naučne radove... Ukoliko imate potrebe za usmenim simultanim ili konsekutivnim prevođenjem, pozovite nas i obezbedite prijatnu atmosferu pregovora, konferencija, skupova sa italijanskim partnerima.