Cene

Cena prevoda zavisi od više činilaca:

  1. Oblasti prevođenja, odnosno teme i vrste teksta
  2. Jezika sa kog i na koji se prevodi
  3. Broja strana koji sadrži tekst
  4. Da li je potrebna overa sudskog tumača
  5. Namene teksta
  6. Rokova isporuke
Naplaćuje se prema jednoj standardnoj prevodilačkoj strani. Prevodilačka strana podrazimeva 1800 karaktera sa razmakom.
Ostvarite pravo na količinske popuste
Garantujemo popuste na godišnje ugovore
Prevodi će vam biti dostavljeni u najkraćem mogućem roku!
Smešteni smo u poslovnoj zoni Beograda - Novi Beograd. Besplatna dostava kurirskom službom za vrednost porudžbine preko 5.000 rsd.
Niže cene za stalne klijente, mogućnost sklapanja ugovora za efikasnije poslovanje
Hitnost prevoda plaća se dodatnih 10 – 30% na standardnu cenu.

 

CENA PREVODJENJA

PISANO PREVOĐENJE

 

JEZICI

BEZ OVERE

(cene izražene u RSD)

SA OVEROM

(cene izražene u RSD)

I GRUPA

ENGLESKI

950,00 – 1450,00

 

1250,00 – 1750,00

 

NEMAČKI

FRANCUSKI

ITALIJANSKI

ŠPANSKI

GRČKI

PORTUGALSKI

HOLANDSKI

 

II GRUPA

HRVATSKI

950,00 – 1150,00

 

1250,00 – 1350,00

 

MAĐARSKI

RUMUNSKI

BUGARSKI

MAKEDONSKI

ALBANSKI

 

III GRUPA

RUSKI

950,00 – 2000,00

 

1250,00 – 1750,00

 

ČEŠKI

SLOVENAČKI

POLJSKI

SLOVAČKI

UKRAJINSKI

ESTONSKI

LETONSKI

LITVANSKI

 

IV GRUPA

ŠVEDSKI

1450,00

 

1750,00

 

FINSKI

DANSKI

NORVEŠKI

 

V GRUPA

TURSKI

1450,00 – 2500,00

 

2000,00 – 3000,00

 

ARAPSKI

KINESKI

JAPANSKI

PERSIJSKI

HEBREJSKI

 

 

OSTALI JEZICI*

1000,00 – 2500,00

1250,00 – 3000,00

SA STRANOG NA

STRANI JEZIK

1500,00 – 5000,00

1800,00 – 5000,00

 

 

 

 

 

 

OSTALE USLUGE

 

KOREKTURA I 

LEKTURA TEKSTA

300,00 – 1200,00

650,00 – 2500,00

STRUČNA

REDAKTURA

450,00 – 1250,00

650,00 – 2500,00

USMENO PREVOĐENJE

KONSEKUTIVNO

3000,00 – 10000,00

SIMULTANO

5000,00 – 15000,00

ŠAPTANJE

3000,00 – 10000,00

*Pod terminom OSTALI JEZICI podrazumevaju se svi ostali svetski jezici, a prema zahtevima Naručioca. Cena je data u tabeli u određenom rasponu (od / do) i zavisi od vremenskih rokova, tematske oblasti prevoda, raspoloživosti prevodioca, traženosti određenog jezika.

BESPLATNA PROCENA

Pošaljite dokument na besplatnu procenu!

Versus Prevodi

  +381 65 844 5066

  +381 11 770 5519 

  info@versusprevodi.com

Đorđa Stanojevića 9B, sprat III/13
Zgrada Šeboj, naselje Belville
Novi Beograd